Podmínky zapůjčení karavanu

Základní podmínky pro zapůjčení karavanu:

 • K tažení vám stačí ŘP skupiny B. Pokud celková hmotnost celé soupravy překročí 3500 kg je nutný ŘP skupiny E. Toto platí na území ČR. Pokud pojedete mimo ČR zjistěte si zda v zemi kam cestujete nevyžadují skupinu B+E.
 • K zapůjčení karavanu požadujeme předložit: fyzická osoba 2 doklady totožnosti (OP, ŘP, PAS), právnická osoba výpis z obchodního rejstříku + její statutární orgán 2 doklady totožnosti (OP, ŘP, PAS).
 • Havarijní pojištění je sjednáno se spoluúčastí 10% / (min. 10.000,- Kč).
 • Minimální doba pronájmu jsou 3 dny v měsících od září do června. V letních měsících ne červenec a srpen přijímám objednávky min. na 7 dní.
 • Je zakázáno provádět jakékoliv úpravy karavanu (polepování, šroubování, vrtání atd.).
 • V karavanu je zakázáno kouřit, používat svíčky, prskavky atd.
 • Je zakázáno v karavanu převážet jízdní kola a jiné předměty, které by mohli poškodit vnitřní vybavení.
 • Při neodstranitelném poškození interiéru nebo exteriéru účtujeme úhradu za vrácení do původního stavu v plné výši, .
 • Běžný toaletní papíru se nesmí používat do chemického WC.
 • Používání chemického WC bez chemie je také zakázáno.
 • Při předčasném ukončení pronájmu se nájemné nevrací.
 • V případě neznalosti některé z manipulace se zařízením obytného karavanu nebo rady v nouzi může nájemce volat na tel.
  +420 722 903 370.
 • Nedodrží-li nájemce sjednanou dobu pro vrácení karavanu bez předchozí telefonické dohody s pronajímatelem, je povinen zaplatit vedle částky odpovídající dennímu nájemnému též smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každých 24 hodin prodlení s vrácením karavanu.

Rezervační zálohy

 • Rezervační záloha ve výši  1.000,- Kč je splatná 5 dní od potvrzení rezervace převodem na účet. Do této doby musí být uhrazena rezervační záloha, která slouží jako blokace termínu.
 • POZOR – vyčkejte s platbou na informační e-mail s uvedením údajů k platbě.
 • Pokud nebude záloha v uvedené době uhrazena, karavan bude dále nabízen jako volný.
 • Rezervační záloha se při stornování 4 týdny před začátkem termínu vrací v plné výši. Po této době je záloha nevratná.

Platební podmínky

 • Po uhrazení rezervační zálohy budete vyzváni k zaslání fakturačních údajů a údajů k vyplnění nájemní smlouvy.
 • Vyplněnou nájemní smlouvu vám pošleme ke kontrole spolu s Proforma fakturou s vyčíslením ceny za pronájem.
 • Proforma faktura je splatná převodem a nejpozději  1 týden před vyzvednutím karavanu. Pokud nebude uhrazena ke dni splatnosti Proforma faktura za nájemné karavanu, bude rezervace zrušena bez náhrady.
 • Výše vratné kauce je uvedena v ceníku u každého karavanu.

Předání a vrácení

 • Karavany se předávají dle dohody mezi 9-17 hodinou.
 • Karavan musí být vrácen v odpovídajícím stavu uklizený, čistý, vyprázdněná a vypláchnutá kazeta chemického WC. Kazetu do WC znovu nenaplňujte chemií.
 • Vyzvedávání a vracení karavanů: viz Kontakty nebo v Jičíně dle dohody.
 • Karavan je možné přistavit na vámi požadovanou adresu.
 • Při vrácení neuklizeného karavanu (Kazeta WC, koupelna, kuchyně atd.) účtujeme částku 1000,- Kč (kazeta WC je potřeba vylít a vypláchnout), při znečištění olejem, barvou atd. účtujeme částku 2000,- Kč.
 • Převzetí karavanu a seznámení se s jeho zařízeními a obsluhou trvá cca 30 min. (doporučujeme účast všech členů rodiny). Ke každému karavanu je podrobný návod k použití.
 • Pokud vznikly během Vaší cesty větší či menší škody, opotřebení dílů či součástí, oznamte tuto skutečnost před vrácením karavanu. Pokud jsou škody v rozsahu bránícímu dalšímu pronájmu, je třeba toto nahlásit ještě před návratem (tel., e-mail, SMS).

 

V případě poruchy 

Všechny naše obytné karavany jsou pravidelně servisovány a kontrolovány, ale i přesto může dojít k poruchám některých spotřebičů nebo jiných částí karavanu.

 • Veškeré opravy a nákup náhradních dílů, je možno realizovat pouze se souhlasem pronajímatele.
 • Nezapomeňte si nechat vždy vystavit zjednodušený daňový doklad nebo fakturu bez vyplněného odběratele s razítkem, bude Vám proplacen při vrácení vozidla.

 

V případě nehody/poškození

 • V případě škody na obytném karavanu (dopravní nehoda, živelná událost, vandalismus atd.) nebo poškození jiné věci karavanem je nutné vždy přivolat policii a nechat si vystavit zápis o události pro pojišťovnu.
 • Pořiďte fotodokumentaci.
 • Informujte neprodleně pronajímatele.

 

Storno poplatky

 • Rezervační záloha se při stornování 4 týdny před začátkem termínu vrací v plné výši. Po této době je záloha nevratná.

 

Slevy

 • Pro stálé zákazníky je platná sleva 5% při druhém zapůjčení a od třetí objednávky získáte trvalou slevu 10% (nevztahuje se na příplatkové příslušenství).

Odstoupení pronajímatele od rezervace

 • Při poškození nebo závadě na obytném karavanu v rozsahu bránícímu pronájmu, může pronajímatel odstoupit od rezervace. Uhrazená záloha se vrací v plné výši.

 

Celá smlouva na pronájem obytného karavanu k náhledu zde.